Verhuurvoorwaarden
Algemeen
1. Door gebruik te maken van de verhuurdiensten van SEDRO verklaart de de huurder deze voorwaarden te kennen en eveneens na te leven.
2. De huur van de ontleende materialen per dag gaat in om 9 uur en wordt beëindigd om 21 uur tenzij anders overeengekomen.
3. Gehuurde materialen worden nooit eigendom van de huurder
4. Voor particulieren dient de huursom contant betaald te worden bij levering van de goederen.
5. Alle andere betalingen dienen betaald te worden binnen de 10 dagen na factuurdatum, bij laattijdige betalingen zullen de wettelijke intresten en kosten toegepast worden.
6. Bij annulering binnen een termijn van 3 weken is de volledige huurprijs verschuldigd. Bij elke andere annulering dient de helft van de huurprijs betaald te worden.
7. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, kwetsuren of andere schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien aan het ontleend materiaal.
8. De huurder is aansprakelijk voor het ontleende materiaal en het correcte gebruik vanaf levering tot afhaling.
9. Extra verzekering van het gehuurd materiaal is ten laste van de huurder.
10. De huurder is eveneens verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of bevuiling van het ontleende materiaal, deze kosten zullen tevens aangerekend worden aan de huurder.
11.Bij onvoorziene weersomstandigheden kan de verhuurder niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen die hieruit voortvloeien.
Opblaasbare structuren.
1.De springkastelen zijn ontworpen voor kinderen en niet voor volwassenen.
2. Volwassenen mogen enkel in geval van nood de structuur betreden.
3. De structuur moet ten alle tijden onder toezicht geplaatst worden van een volwassen opzichter
4. Het aantal personen op de structuur zal bepaald worden door de opzichter, de kinderen moeten voldoende bewegingsruimte hebben.
5. De structuren dienen zonder schoeisel, scherpe objecten en zonder brillen betreden te worden.
6. Alvorens de plaatsing van de structuur dient het grondoppervlak vrij te zijn van scherpe en andere voorwerpen .
7. Bij het plaatsen van de structuur op een zachte ondergrond zoals gras wordt de structuur verankerd door de verhuurder, maar zijn niet verantwoordelijk hiervoor.
8. Bij plaatsing van de structuur op harde ondergrond , klinkers , beton, is de huurder verantwoordelijk voor de verankering.
9. De structuur wordt geplaatst op zachte ondergrond, indien dit onmogelijk is wordt deze geplaatst op een verharde ondergrond op de volledige aansprakelijkheid en akkoord van de huurder.
10. De persoon die de leveringsbon - factuur ondertekend zal alle aansprakelijkheid op zich nemen.
11. De elektrische aansluiting van de structuur moet gebeuren op een kring van 220V AC met een minimum capaciteit van 1,5 Kwatt en heeft een automatische zekering van 15 A nodig. De huurder duidt dit stopcontact aan.
12. De verhuurder zorgt voor een verlengsnoer van 25 M. Indien de aansluiting een extra verlengsnoer verreist is dit ten laste van de huurder, Dit verlengsnoer is voorzien van een aarding en alle draden moeten een doorsnede hebben van 1,5mm².
13. Bij onweer en sterke wind mogen er geen personen plaatsnemen op de structuur en dient deze te worden neergelaten en opgeplooid. De elektrische motor dient verwijderd en opgeborgen te worden in een droge locatie.
14. Kasteel nooit aflaten wanneer er nog kinderen aanwezig zijn.
Tenten
1.Geldigheidsduur offerte: 1 maand onder voorbehoud van voldoende voorraad. Bij ondertekening van het contract dient een voorschot betaald te worden van 50% met minimum van € 50. Het resterende bedrag dient bij oplevering vereffend te worden.
2.Tenten worden, indien nodig, ongeacht de ondergrond verankerd. De prijzen zijn berekend indien de verankering op de normale manier kan gebeuren d.m.v. piketten.
3.Prijzen gelden bij een goede bereikbaarheid en berijdbaarheid van het terrein met vrachtwagen en heftruck; bij egale en niet hellende ondergrond. Een eventuele meerprijs wordt berekend na bezichtiging van het terrein.
4. Eventuele wachttijden veroorzaakt door geparkeerde auto’s,geen verkeersvrije straten of pleinen, enz. dienen te worden vergoed ( 30 euro per uur en per persoon)
5 De elektriciteitsvoorziening dient door de huurder voorzien te worden tot op max. 20m van de door ons geplaatste installaties.
6.Bij onweer of sterke wind (>3-4 Beaufort) moet de tent afgesloten worden.
7. Het is verboden te bakken, braden of te frituren in de tenten. Het is verboden de tenten als stalling voor dieren te gebruiken.
8. Het aantal volwassen personen als hulp wordt aangegeven op de bestelbon, bij niet aanwezig zijn van de nodige hulp wordt € 25/persoon aangerekend voor opstellen en idem voor afbreken